Sa pagdating ng mga

What should be considered in understanding the phrase “at hand”?

Synopsis: When was the coming of Christ written in the Bible?

to you and won't be affected by changes in your e-mail addresses, mail programs, or your Internet service provider.

We encourage you to use this account as your primary e-mail address.

Ang pagbating mensaheng ito ay idinisenyo upang gamitin sa proseso sa pagsasama ng mail ng Microsoft Office Word at mapagkukunang data, tulad ng pag-import ng file na CSV na naglalaman ng impormasyon na gusto mong isama sa pagbating mensahe.

Ang teksto ay naglalaman ng mga placeholder para pagsingit ng partikular na impormasyon ng user papunta sa mga field ng pinagsamang mail.

Bagaman sinasabi na magkaibang form ang spoken poetry at ang tula na nakalimbag sa papel, nananatiling tula ang mga tula ni Juan Miguel Severo binibigkas man ito o binabasa"Sa wakas, andito na at naka-imprenta ang mga tula ng pinaka-astig na spoken word artist ng Pinas sa kasalukuyan.

Kapag sa Kanya mo ibinigay ang buhay mo, hindi ka na kukulangin sa kahit anong bagay at wala kang dapat katakutan pagdating sa future mo. Mahabang salaysayin ang nasa hinaharap ko ngayon, mahabang oras ng pagsusulat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos.At sana rin, pagdating sa direksiyong pipiliin mo, ay ‘yung tamang direksiyong itinuturo ng Bibliya ang pipiliin at susundin mo.“I am the Way, the Truth, and the Life,” wika ni Jesus sa Juan 14:6.Pinutol ko lang sandali ‘yung mga pinag-uusapan natin tungkol sa kabuuang mensahe ng Bibliya para sa ating lahat. Ayokong maging parang mga lecture lang sa classroom ‘yung mga nababasa mo rito sa Ulan ng Pagpapala.So far, naipakilala na natin sa kolum na ito ang Diyos sa pamamagitan ng ilan Niyang mga katangiang makikita sa Kanyang mga pangalan mismo. Ang dasal ko, sana, habang dinadagdagan ng Panginoon ang nalalaman mo tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng mga isinusulat ko rito, ay magkaroon ka rin unti-unti ng katiyakan sa direksiyon ng buhay mo.